Over DAKkan

DAKkan exploreert het ruimtelijk en klimaatrobuust potentieel van daken in Antwerpen. Via artistieke en publieke interventies enthousiasmeert DAKkan bewoners, bedrijven en overheden voor de kansen en oplossingen die stadsdaken bieden.

Waarom DAKkan?

 

Antwerpen telt 3.000 voetbalvelden of 1,5 miljoen vierkante meter aan platte daken, waarvan er weinig benut zijn. In tijden van klimaatopwarming bieden ze nieuwe kansen. Ook tijdens de coronacrisis ontdekten heel wat Antwerpenaars de meerwaarde van hun groene buitenruimte. Wereldwijd gaan steden aan de slag met hun daken omdat ze bijdragen tot klimaatrobuustheid (vergroening, wateropvang, alternatieve energie of voedselproductie), of omdat ze nieuwe kwalitatieve publieke ruimte bieden aan de toenemende bevolking.

DAKkan is een cultureel programma, maar legt voortdurend verbinding met domeinen zoals stadsontwikkeling, milieu en sociale zaken.

Samen met een heel aantal partners werkt DAKkan aan een visie rond klimaatrobuuste daken voor o.a. het eigen stadspatrimonium.

Wie is DAKkan?

 

Heleen Vanden Bergh coördineert het dakprogramma, Jo Adriaens zorgt voor de programmatie en organisatie.

Het Dakkan festival wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met 50 stedelijke en niet stedelijke partners.

Volg ons op Instagram en Facebook voor info en updates!

DAKkan festival

Het DAKkan festival gaat om de twee jaar door op de daken van Antwerpen. Volgende editie: 20, 21 en 22 september 2024.

In 2018 vond de eerste editie plaats op initiatief van het EcoHuis Antwerpen. Met 13 deelnemende daken en 3.000 bezoekers was dit meteen een succes. In 2020 bereikte DAKkan zo'n 5.900 bezoekers, op 42 daken. In 2022 genoten 6.540 bezoekers van het cultureel aanbod en de groendaken op meer dan 60 daken.

DAKkan is een initiatief van cultuur stad Antwerpen en het EcoHuis Antwerpen.