DAKkan gaat Europees

Stad Antwerpen maakt met het DAKkan-programma deel uit van het European Creative Rooftop Network (ECRN). Het ECRN wil stadsdaken meer inzetten voor cultureel, sociaal en klimaatrobuust gebruik. Het ondersteunt onderzoek, dialoog, inspirerende acties en beleving door festivals. Tot dit netwerk behoren ook de steden Faro en Chemnitz, en organisaties uit Amsterdam, Barcelona, Belfast, Göteborg, Nicosia en Rotterdam.

 

Het ECRN ontvangt voor 4 jaar steun van de European Education and Culture Executive Agency.

 

Alle info is te vinden op www.ecrn.city. Je zal er ook een verwijzing vinden naar de Rooftopedia: een overzicht van inspirerende daken uit ons netwerk.