ECRN Netwerk

Stad Antwerpen maakt met het DAKkan-programma deel uit van het European Creative Rooftop Network (ECRN). Het ECRN wil stadsdaken meer inzetten voor cultureel, sociaal en klimaatrobuust gebruik.